FILOSOFIE

De kracht van zelf

Een crisis, een ramp, kleinschalig of grootschalig, sluimerend of plotseling: de experts die zich, veelal in teamverband, bezig houden met het managen daarvan, doen dit op basis van specifieke vaardigheden. Door gerichte coaching en trainingen on the job leren we de juiste vaardigheden op de juiste plek in te zetten. C-TiEM Consultancy maakt (leden van) crisisteams bewust van dat waar ze goed in zijn maar ook waar ruimte is voor (door)ontwikkeling.

Wij gaan uit van de kracht van zelf. Niet alleen de eigen kracht van de (leden van de) crisisteams maar ook van de verantwoordelijke organisatie. C-TiEM consultancy faciliteert de organisatie in het voorbereiden van (de leden van) het crisisteam op een ongewenste activiteit. Deze voorbereiding beperkt zich niet alleen tot trainen, oefenen, evalueren of coachen. Het kan hierbij ook gaan om het ontwikkelen van scenario’s of plannen. Ook het evalueren van oefeningen of operationele inzetten behoort tot de mogelijkheden.

De wijze van faciliteren varieert van het op de achtergrond coachen van eigen personeel bij het uitvoeren van verschillende activiteiten tot het opleveren van complete producten. De ambitie is echter steeds dezelfde: maak gebruik van de kracht die al binnen de organisatie aanwezig is. Hiermee blijft de rol van C-TiEM consultancy klein, waardoor de kennis en ervaring die wordt opgedaan tijdens de uitvoering van de opdracht binnen de organisatie wordt opgebouwd en beschikbaar blijft. Hiermee wordt de kracht van zelf vergroot.

Naast de coachings- en trainingsactiviteiten en de andere activiteiten op het thema crisismanagement, kan C-TiEM consultancy ook meedenken en adviseren op innoveren. Of het nu gaat om Leren en Ontwikkelen of operationele innovaties. C-TiEM consultancy kan u of uw organisatie ontzorgen bij het zoeken naar en implementeren van de juiste innovatieve tools. Denk hierbij aan technologieën als Virtual Reality, Augmented Reality en 360 graden video technologie.

OVER ONS

C-TiEM consultancy

C-TiEM Consultancy is opgericht door Ronald Christiaans. Al sinds 1988 is hij actief op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Zijn ervaring heeft hij onder andere opgedaan in het operationele veld op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Regionaal en nationaal is hij vooral met beleidsadvisering en –uitvoering bezig geweest. Naast zijn bijna 30 jaar lange praktijkopleiding beschikt hij over het Master of Crisis and Public Order Management diploma.

Afkomstig uit de brandweerwereld is zowel als operationeel vrijwilliger als beroepsmatig in verschillende functies veel ervaring opgedaan. Sinds 2003 is Ronald als  trainer/adviseur actief binnen het domein van het multidisciplinaire optreden en sinds 2007 ook internationaal actief bij o.a. het EU Civil Protection Mechanism en voor de VN. Hierdoor is een groot (inter)nationaal netwerk ontstaan.

Het beeldmerk

Onze visie en de manier van aanpakken is vertaald in een uniek beeldmerk, waaruit valt af te leiden waar we voor staan en hoe we te werk gaan. De volgende elementen zijn er duidelijk in verwerkt: analyse, ontwikkeling en evaluatie. Deze elementen vloeien
in elkaar over waarbij elk element het startpunt kan zijn van het ontwikkelproces. De oranje driehoek in het midden weerspiegelt enerzijds onze Nederlandse roots maar verwijst tegelijkertijd ook naar de internationale rampenbestrijding en crisisbeheersing (Civil Protection/emergency management).

DE UITDAGING

Aanpak

Het uitgangspunt is dat organisaties zelf beschikken over de capaciteiten en kwaliteiten die nodig zijn om een crisis te managen en te beheersen. Het is onze uitdaging om de organisatie te faciliteren om die (reeds aanwezige) capaciteiten en kwaliteiten, op team en individueel niveau, de ruimte te geven en optimaal te benutten. Dit bewerkstellingen we door middel van een maatwerkoplossingen als een coachingstraject, een training of een adviesgesprek. C-TiEM Consultancy over een breed netwerk van experts op diverse fronten om ondersteuning te bieden. Uiteraard schakelen we deze pas in na overleg met de opdrachtgever. Wij leveren tenslotte maatwerk!

Wij staan hierbij voor een pragmatische, no-nonsense benadering van uw vraagstuk. Hierbij staan driedimensionaal dwars denken en een tikkeltje humor centraal. Wij bieden geen standaard aanpak maar ontwikkelen maatwerk in overleg. De oplossing moet tenslotte uit uw organisatie zelf komen. Onze kennis dragen wij over en we zorgen dat die kennis binnen uw organisatie blijft.

CONTACT

Amnestylaan 66
3765EX  Soest
Nederland

T 062 001 11 34
E info@ctiem-consultancy.com

C-TiEM consultancy werkt in Nederland nauw samen met de Crisiscentrale: https://crisiscentrale.nl/

C-TiEM werkt internationaal nauw samen met het Resilience Advisors Network: https://www.resilienceadvisors.co.uk/index.html